Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van: Healthy Bastards gevestigd aan de Koudenhorn 32B, 2011 JD te Haarlem. KvK-inschrijfnummer: 75004356 met NL002233951B92. Voor vragen of contact kun jij mailen naar hidde@healthy-bastards.nl.

Waar wij in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Bijvoorbeeld jouw naam, E-mailadres, adres en telefoonnummer. Dit is geheel vrijwillig.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat wij jou geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant zijn voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens voor achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig.

We onderscheiden 2 typen persoonsgegevens die we op deze website verwerken:

  • Informatieaanvraag: veruit de meeste formulieren op de website hebben als doel jou te informeren over een specifiek programma, de tarieven, aanbiedingen of een specifieke vraag die jij zelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar je informatie over zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, E-mail, adres en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.
  • Inschrijfformulier: wanneer jij lid wordt bij Healthy Bastards maken wij gebruik van een inschrijfformulier waarin wij meer persoonsgegevens vragen dan naam, E-mail en telefoonnummer. Het inschrijfformulier dient ervoor om jou de kans te geven digitaal lid te worden van Healthy Bastards en voldoet aan alle wetgeving op gebied van privacy. Jij hebt altijd het recht om jou inschrijving te annuleren binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd.

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Indien jij jezelf uitschrijft bij Healthy Bastards zullen uw persoonsgegevens verwijderd worden uit ons systeem wanneer jouw lidmaatschap is afgelopen.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens zijn veilig bij Healthy Bastards. De toevertrouwde gegevens worden met beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt Healthy Bastards samen met een derde partij. Denk hierbij aan website beheer, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Een belangrijke partner van Healthy Bastards is Virtuagym. Virtuagym is het digitale systeem waarin wij de persoonsgegevens verwerken, factureren aan klanten en gebruiken om digitaal een app aan te bieden aan onze consumenten. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen wij jou op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur wanneer u dit wil een E-mail naar info@healthy-bastards.nl.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben jij het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? U kunt in dit geval een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden jou aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Chat openen
Need some help?
Hallo, waarmee zou ik je kunnen helpen?